Про нас

Асоціація Зелених України є неурядовою неприбутковою громадська організація, яка веде посильну боротьбу за збереження крихкого екологічного балансу в нашій країні.

Ми розгортаємо свою громадську діяльність в ідейному руслі всесвітнього руху «зелених», будучи повністю солідарні з їх цілями і завданнями.

На жаль, зважаючи на велику кількість невирішених проблем економічного, політичного і соціального характеру, питань охорони навколишнього середовища в Україні приділяють непропорційно мала кількість уваги на всіх рівнях державної влади.

Завдання нашої Асоціації полягає в тому, щоб повернути екологічну проблематику на порядок денний сучасного українського суспільства і сприяти вирішенню актуальних проблем у цій сфері.

На нашу думку, процвітання держави, а також його економічний і соціальний прогрес неможливі без відповідних заходів щодо захисту навколишнього середовища.

Сучасне технократичне суспільство забуло про те, що турбота про природу – це інвестиція в майбутнє наших дітей і запорука стійкого розвитку економіки в довгостроковій перспективі.

Екологічна ситуація в Україні вимагає пильної уваги як з боку уряду, так і з боку самих громадян. Величезні масштаби техногенного забруднення навколишнього середовища на Сході країни, вирубка лісів в Поліссі, дефіцит чистої питної води в великих містах, довгограючі наслідки вибуху на ЧАЕС і багато інших несприятливі екологічні фактори визначають погіршення загального стану здоров’я населення України, що в кінцевому результаті позначається на економічному добробуті і національної безпеки держави.

В даному контексті наша громадська організація здійснює діяльність за наступними напрямками:
– інформування громадськості про екологічну ситуацію в країні, окремих її регіонах і містах;
– проведення громадських акцій і заходів, спрямованих на актуалізацію необхідності захисту навколишнього середовища в органах місцевої та центральної влади;
– науково-публіцистична діяльність;
– моніторинг актуальних подій і тенденцій у сфері захисту навколишнього середовища в Україні та світі;
– здійснення громадського контролю за діяльністю промислових підприємств і бізнес-структур України з точки зору дотримання прав людини в сфері захисту навколишнього середовища.

Оставить комментарий